Přeskočit na obsah

Soudní překlad (také označovaný jako „úřední překlad“, „překlad s kulatým razítkem“, „překlad se soudním ověřením“ či „ověřený překlad“)

Zpracujeme pro Vás soudní překlad z/do německého jazyka, a to i expresně. Specializujeme se na překlad odborných právních textů. Výhodou překladatele s právním vzděláním a advokátní praxí je především porozumění obsahu překládaného textu a správnost použité právní terminologie. Vzhledem k tomu, že překlad není zprostředkován jazykovou agenturou, jste s překladatelem v osobním kontaktu a cena překladu není navýšena o částku určenou agentuře.

Se soudním ověřením se zpravidla překládají tyto dokumenty:

 • matriční dokumenty (rodný list, oddací list, úmrtní list, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství…)
 • identifikační a evidenční doklady (cestovní pas, občanský průkaz, řidičský průkaz, povolení k pobytu…)
 • výpisy z rejstříků (rejstřík trestů, obchodní rejstřík., katastr nemovitostí…)
 • vysvědčení a diplomy
 • certifikáty, osvědčení
 • smlouvy
 • soudní písemnosti – soudní rozhodnutí, soudní podání (žaloba…)
 • úřední listiny
 • plná moc
 • notářské zápisy
 • účetní a daňové dokumenty
 • zakládací listiny, společenské smlouvy


Soudní překlad pro Vás zhotovíme buď v klasické listinné podobě, nebo v podobě elektronické.

Elektronický soudní překlad:

 • je vyhotoven ve formátu PDF/A, který je možné otevřít v jakémkoli standardním prohlížeči PDF
 • je podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem překladatele a opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem
 • je platný 5 let, jeho platnost však může být (i opakovaně) prodloužena jeho přerazítkováním či jeho konverzí – převedením do listinné podoby (služba Czech POINT)
 • hotový překlad lze zaslat elektronicky, odpadá tak nutnost vyzvedávat ho u překladatele či na poště, čímž se ušetří náklady i čas

Kromě soudních překladů pro Vás můžeme zpracovat i překlad běžný, který soudní ověření nevyžaduje. Nabízíme zvláště službu překladu právních dokumentů, smluv a patentových spisů.

Pro zjištění ceny překladu nás kontaktujte:

 • telefonicky na tel.č. +420 725 113 997
 • pokud máte překládaný dokument v elektronické podobě, zašlete prosím svou poptávku prostřednictvím formuláře níže, kalkulaci ceny obdržíte obratem: