Přeskočit na obsah

Vystudovala jsem obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2009). Své znalosti práva duševního vlastnictví jsem dále prohloubila na Právnické fakultě Technické univerzity v Drážďanech (SRN) studiem v programu „LL.M. International Studies in Intellectual Property Law“ (2010). V letech 2010-2013 jsem pracovala jako právník v odboru autorského práva Ministerstva kultury ČR. Během následujících let jsem se jako advokátní koncipientka věnovala všeobecné právní praxi. Od roku 2016 působím jako samostatná advokátka. V roce 2017 jsem obhájila rigorózní práci na téma „Pojem veřejnosti v autorském právu“ u Ústavu práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické fakulty UK. V březnu 2022 jsem byla zapsána do seznamu soudních překladatelů pro jazykovou kombinaci český jazyk – německý jazyk. Od roku 2006 spolupracuji s Advokátní a patentovou kanceláří Daněk & Partners.

Právní služby poskytuji v českém a německém jazyce.